Samenwerkingsverband

Voor het opstellen en uitvoeren van het sectorplan is een samenwerkingsverband tot stand gebracht. Het samenwerkingsverband bestaat uit de werknemersorganisaties FNV en CNV, werkgeversorganisatie VNO-NCW, het UWV, de Provincie Drenthe en de 7 gemeenten in de Arbeidsmarktregio (AMR) Drenthe en Hardenberg (Hoogeveen, De Wolden, Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe en Hardenberg) en de Stichting ‘Werk in beweging’, waarin diverse parkmanagementorganisaties (bedrijven) zijn vertegenwoordigd uit het werkgebied van de AMR Drenthe en de gemeente Hardenberg.

Alhoewel de gemeente Hardenberg tot de AMR IJsselvechtstreek behoort, is er voor gekozen om aan te haken op dit sectorplan, omdat dit gebied dezelfde problematiek kent als de AMR Drenthe en er veel mobiliteit is tussen beide gebieden. 

BorgerOdoorn     CNV      Coevorden      De Wolden        Emmen

FNV      Hardenberg      Hoogeveen      MiddenDrenthe

ProvincieDrenthe     StWerkinBeweging     UWV     VNO_NCW

 

logo_WSPDrenthe
UWV en gemeenten werken nauw samen in het Werkgeversservicepunt (WSP) Drenthe