Doel(en)

TransportHet doel van het sectorplan is vergemakkelijken van werk naar werk en van werkloosheid naar werk (arbeidsmobiliteit). Daarnaast moet het sectorplan de match tussen vraag en aanbod verbeteren.

Er wordt ingezet op het (her)plaatsen van 700 werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers bij (nieuwe)werkgevers in kansrijke beroepen.

De ambitie is hoog: beoogd wordt dat tenminste 90% van de mensen die een om- of bijscholingstraject hebben gevolgd, ook daadwerkelijk in een baan bij een nieuwe werkgever zullen worden geplaatst.

ziekenhuis

Onderstaand overzicht geeft de kansrijke beroepen weer, waarin medewerkers naar verwachting zullen worden uitgeplaatst binnen de Arbeidsmarktregio Drenthe & Hardenberg (klik op de tabel om deze groot weer te geven). 

Begrote aantallen