DMH Technology krijgt bijdrage in scholingskosten

8 december 2015  

Eerste subsidie vanuit sectorplan Vierkant voor Werk

Het Emmense DMH Technology is het eerste bedrijf dat subsidie krijgt vanuit het sectorplan Vierkant voor Werk. Met dit geld gaat het bedrijf nieuwe werknemers, die overgenomen zijn van een failliet bedrijf, laten scholen. Eind augustus stelde het Rijk ruim drie miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan. Bedrijven uit de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Midden-Drenthe kunnen hiervoor in aanmerking komen.

DMH Technology

Het Emmense bedrijf DMH Technology bewerkt metaalproducten. Directeur Jarno Koert: “Ik heb het bedrijf uit een faillissement overgenomen, waarbij ik ook het personeel heb overgenomen. Zij hebben jarenlange praktijkkennis in huis, maar nog geen diploma.” Omdat de werknemers een ww-uitkering ontvingen toen ze opnieuw werden aangenomen, komt het bedrijf in aanmerking voor een vergoeding vanuit het sectorplan. “Ik kan mijn medewerkers nu laten bijscholen, zodat ze voldoen aan de gestelde eisen.”

Sectorplan Vierkant voor Werk

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geld beschikbaar gesteld om de werkgelegenheid in de regio te behouden en te bevorderen. Dit geld is bedoeld om de overgang van werk naar werk en van werkloosheid naar werk te vergemakkelijken en te zorgen voor een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Aanvragen Bedrijven die meer willen weten over de mogelijkheden vanuit het sectorplan Vierkant voor Werk, kunnen contact opnemen met het Europees Bureau Diensten Drenthe via tel. (0591) 64 52 77 of met de eigen gemeente.

Het sectorplan Vierkant voor Werk is een samenwerking tussen Stichting Werk in Beweging, gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Midden-Drenthe, provincie Drenthe, UWV, FNV, CNV, MKB Noord en VNO-NCW.