Welkom

Op deze website vindt u alle informatie over het Intersectoraal Regionaal Sectorplan ‘Vierkant voor werk’ van Arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg.

Slijper

Afspraak maken2De Stichting Werk in Beweging treedt namens het samenwerkingsverband op als hoofdaanvrager en is in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor de resultaten van het sectorplan. Hierover moet verantwoording worden afgelegd naar het Ministerie SZW.

De Stichting Werk in Beweging en het Werkgeversservicepunt Drenthe werken nauw samen binnen dit sectorplan om de match tussen vraag en aanbod tot stand te kunnen brengen. Heeft u behoefte aan personeel of een andere vraag op gebied van werkgelegenheid, neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt Drenthe.

Namens het samenwerkingsverband is het Europees Bureau Diensten Drenthe (EBDD) aangesteld als uitvoeringsorganisatie van het project. Voor vragen, of wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan het sectorplan, kunt u contact opnemen met het EBDD via telefoonnummer: 0591 – 645277. Of laat hier uw gegevens achter en dan nemen wij contact met u op.